దక్షిణ అమెరికా

More: చిలీ , అర్జెంటీనా , బొలివియా , పెరు , ఈక్వడార్ , ఉరుగ్వే , కొలంబియా , పరాగ్వే