అర్జెంటీనా

More: బ్యూనస్ ఎయిర్స్ , ఎల్ కలేఫేట్ , శాన్ కార్లోస్ డి బరిలోచే , రియో గాలెగోస్ , మెన్డోజా , ప్యూర్టో ఇగుజజు , కార్డోబ , రొసారియో , శాన్ మిగుఎల్ డి టుకుమన్ , లా ప్లాటా , సాన్ సాల్వడార్ డి జుజుయ్ , Formosa , ఉశ్ుైీయా , శాన్ మార్టిన్ ది లాస్ అండీస్ , పోసాడాస్ , సాన్ జువాన్